Personal

Vi på Föräldrakooperativet Sångglada Barn är mycket stolta över våra pedagoger. Vi har två heltidsanställda förskollärare och en heltidsanställd barnskötare. En av förskollärarna är också vår förskolechef.

 

201206 (1)Åsa

Förskolechef och förskollärare. Åsa anställdes i augusti 2013. Hon har examen från Lärarprogrammet för tidigare åldrar, med inriktning Barn och ungas uppväxtvillkor samt Lärande och utveckling. Specialiseringar: Skapande verksamhet, svenska och matematik.

Åsa är förskolechef och arbetar en dag i veckan med chefsuppgifter. Övriga dagar arbetar hon i barngruppen.

 

IMG_7028Karolina

Förskollärare som anställdes i januari 2016.  Karolina har lärarexamen från Göteborgs universitet. Inriktning ”Kulturellt meningsskapande genom musik, rytmik & drama”. Specialiseringar: Matematik, skriftspråkslärande, kultur och estetik och specialpedagogik.

 Emelie (bild kommer)

Barnskötare som under sina studier på Barn och fritidsprogrammet gjorde sin praktik hos oss på Sångglada Barn.

Ragnhild (bild kommer)

Ragnhild ansvarar för köket på förskolan och sköter hantering av barnens caterade lunch samt tillagar varierade mellanmål.

 

Övrig personal

Vi har en mindre vikariepool, som är valda med omsorg och är mycket uppskattade i gruppen. Övrig personal består också av kooperativets föräldrar (läs mer om detta under Föräldrar.)