Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 073 808 2910
info@sanggladabarn.se

Adress: Carl Grimbergsgatan 52
413 13 GÖTEBORG

Vid ansökan maila oss på: 
ansokan@sanggladabarn.se

Vi värnar om barns och föräldras personliga integritet. Vi samlar därför enbart in de personuppgifter som behövs för att bedriva verksamheten, och förvarar dem på ett tryggt sätt.