Urvalsgrunder

Urvalsgrunder vid rekrytering

Av skollagen framgår att om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner. De urvalsgrunder som Göteborgs Stad godkänner är syskonförtur, anmälningsdatum och geografisk närhet.

Med detta som grund följer här urvalsgrunderna för föräldrakooperativet Sångglada Barn:

  • Vi tillämpar i likhet med Göteborgs Stad syskonförtur, anmälningsdatum och geografisk närhet
  • Vi lägger även vikt vid familjens inställning till föräldrainsatser eftersom det krävs ett aktivt deltagande i arbetsgrupper, möten, jourer, städning m.m. för att verksamheten ska fungera.

Detta dokument finns hos vår rekryteringsgrupp samt på vår hemsida och är alltså även tillgängligt för alla utomstående som är intresserade av vår förskola.

Göteborg den 26 oktober 2016

Styrelsen, Sångglada Barn