Avgift

Avgift

 

Vi använder oss av kommunens avgiftssystem.

Avgiften betalas i förskott under elva månader per år (juli månad är avgiftsfri).