Föräldrar

Föräldramedverkan

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär föräldramedverkan. Man bidrar med en del arbetsinsatser (se mer detaljer nedan), men får också mycket tillbaka, då man är delaktig i beslut rörande verksamheten, budgeten, lokalen, personalstyrkan etc.

Här är några ord från en av våra föräldrar:


”Som förälder till två barn på Föräldrakooperativet Sångglada Barn har jag en del erfarenhet av vad det krävs av oss föräldrar i form av arbetsinsats. Vi valde aktivt ett föräldrakooperativ när det var dags för vårt äldsta barn att börja på förskola och nu går även vårt yngsta barn där. När man är så delaktig i verksamheten som man är på ett kooperativ upplever jag det som om jag är nära mina barn när de är på förskolan även då jag själv inte är där. Det känns oerhört tryggt och roligt att se barnen som en stor härlig familj, vilket jag direkt härleder till föräldrarnas närhet till förskolan. Det är klart att jag emellanåt tycker att det är jobbigt när det krockar med andra delar av livet men när jag ser hur barnen har det är det värt allt. Dessutom så är det inte bara barnen som har det bra, även vi vuxna har väldigt trevligt tillsammans.”

Jour

Vi använder oss av ett joursystem som innebär att en förälder får gå in och arbeta vid behov. Vi tar vanligtvis in vikarier när personal är sjuk, ledig eller går på kurs men om det tex. är vikariebrist kallas föräldrajour in, enligt ett uppgjort jourschema. Medlemmarna ska vara tillgängliga för jour under de dagar de är schemalagda.

Städ

Förskolan städas varje arbetsdag av medlemmarna, enligt ett överenskommet schema. Möjlighet att anlita extern städhjälp finns (vi har själva en pool av städare).

Arbetsgrupper

Alla medlemmar delas in i olika arbetsgrupper för att underlätta arbetet på förskolan. Följande arbetsgrupper finns: Fixargrupp, Måndagsförälder, Städansvarig, IT-ansvarig samt Styrelsearbete. Att delta i styrelsearbetet under minst ett år per barn är obligatoriskt för medlemsfamiljerna.

Föreningsmöte

Alla medlemmar inbjuds till föreningsmöten ca. 3 gånger per termin. Där ges medlemmarna möjlighet att diskutera och påverka arbetet på förskolan och i föreningen. Våra föreningsmöten är obligatoriska för medlemsfamiljerna, och är en förutsättning för att föreningsarbetet ska fungera väl.

Gemenskapsdag med fest

Föreningen arrangerar gemensamma fester och aktiviteter där föreningens alla medlemmar och barn, samt de som nyligen slutat, får tillfälle att träffas. Vi umgås, leker, äter och dricker gott!